EEN TERUGBLIK OP HET CONCEPT VAN DE TENTOONSTELLING
"VERSE VIS" 1999.

MET "VERSE VIS"WORDT BEDOELD
DAT HET IDEAAL VAN TREFPUNT 3 IS OM EEN FRIS
VERS EN OPEN SOCIAAL KUNSTKLIMAAT TE REALISEREN.
TREFPUNT 3, EEN EEUWEN-OUD/HERNIEUWD CONCEPT IN EEN TIJDLOOS JASJE,
EEN ONTMOETINGSPLAATS VAN MENS, KUNST EN CULTUUR,
DIE INSPIRATIE HOOPT TE BIEDEN DOOR HET SOCIALE LEVEN,
DAT ZICH RONDOM DE BEELDENDE KUNST AFSPEELT
VORM TE GEVEN. HET SOCIALE ZOU IN DE HUIDIGE SAMENLEVING
TIJDELIJK EQUIVALENT VAN DE BEELDENDE KUNST KUNNEN ZIJN.
EXPERIMENTEREN, PROBEREN EN PROEFONDERVINDELIJK ONDERZOEK
IS ONS UITGANGSPUNT OM HET LEVENDE SCHILDERIJ
IN TREFPUNT 3 VORM TE GEVEN.
WIJ ORGANISEREN LEZINGEN EN BIJEENKOMSTEN OM INZICHT
TE KRIJGEN BETREFFENDE DIVERSE ONDERWERPEN.
DE LEZINGEN WORDEN GEGEVEN DOOR KUNSTHISTORICI,
WETENSCHAPPERS, FILOSOFEN, SCHRIJVERS, EN ANDEREN,
DIE HET WOORD WILLEN DOEN.
TIJDENS DE LEZINGEN/BIJEENKOMSTEN ZIJN ER KUNSTENAARS
DIE HUN WERK LATEN ZIEN. MET DIT IDEE BEOGEN WE DE
BEWEEGLIJKHEID EN UITWISSELING VAN GEDACHTEN OVER
DE SCHONE KUNSTEN TE STIMULEREN.
U BENT VAN HARTE WELKOM